محصولات ما

محصولات ما

بازي وار سازي در عمل

براي مثال تجربه خريد از يک فروشگاه را ميتوان به صورت يک بازي طراحي کرد که مشتريان وارد فضاي بازي شوند و با کاراکترخود درnمحيط فروشگاه خريد کنند و در آخر براي اعطاي تخفيف مبارزه اي را با مشتريان ديگر تجربه کنند و از اجناس خود دفاع کنند تا تخفيف بيشتري بگيرند.اين فضا انگيزه و لذت را با هم همراه ميکند وميتواند تجربه اي موفق در فروش به همراه داشته باشد.

يک نمونه موفق و بسيازي ساده از بازي وار سازي بازي 4food است که محيط بازي سياست هاي شرکت را معرفي ميکند و بازيکن مي تواند در آن همبرگر خود را بسازد و سر ميز شام خود تحويل بگيرد.

براي طراحي يک تجربه موفق بازي وار بايد نياز اصلي مخاطب يا مشتري را در کنار نياز هاي پنهان ديگر قرارداد و مسيري براي پاسخ به همه آنها طراحي کرد.

چشم انداز و نياز ها

بيش از 65% از جمعيت جهان با ميانگين سني 32 سال مخاطب بازي ها هستند،در ايران بيش از 35 ميليون نفر مخاطب بازي هاي ديجيتال هستند و ميانگين سني بازيکن ها 27 سال است.اين نشان ميدهد که جوانان و آينده جهان کشور با اين رسانه ارتباط مؤثري دارند.
بازي سازي يک صنعت 50 ساله است ولي سهم 140 ميليارد دلاري در جهان دارد و سالانه اين رقم 15% رشد مي کند.بنابراين مخاطبان بسيار مستعد و فضاي کسب و کار بسيار پوياست.

به کار بستن بازي وار سازي نياز همزمان به علم بازي سازي و بازي وارسازي دارد تا بتوان امور مختلف را با خصوصيت هاي بازي آميخت و تجربه اي موفق ايجاد کرد.

شرکت جهان بازي وار ساز با تجربه 7 ساله بازي سازي و موفقيت هاي علمي متعدد در بازي وار سازي بهترين گزينه براي بهره برداري از شرايط بازار امروز است و آماده همکاري با شماست.

موفقيت ها و تجربه ها

شرکت جهان بازي وار ساز تاکنون داراي بيش از چندين پروژه اعم از 6 مقاله ISI، 10 طرح پژوهشي، بيش از 5 پروژه بازي وارسازي علمي با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، ايران، اصفهان و پژوهشگاه مختلف بوده است. اين شرکت جزو اولين شرکت هاي بازي وار سازي در ايران است و تاکنون موفق به کسب موفقيت هايي در 4 جشنواره بازي سازي ملي و بين المللي، کنگره بين المللي آموزش پزشکي (AMEE2017) و 3 کنگره ملي در زمينه مجازي سازي و آموزش شده است.

شرکت جهان بازي وار ساز آماده است براي توليد و توزيع بازي، نرم افزار و ابزارهاي هدفمند براي بازي وارسازي، آموزش بازي وارسازي،پژوهش، مشاوره،سرمايه گذاري و خدمات فني-مهندسي با دانشگاه ها،ارگان ها و افراد حقيقي همکاري کند.