درباره ما

درباره ما

شرکت جهان بازي وار ساز

شرکت جهان بازي وار ساز در سال 1392 فعاليت خود را به صورت يک تيم منسجم شروع کرد.

پيش از آن افراد تيم تجربه شرکت در 5 مسابقه بازي سازي و کسب عنوان دوم جشنواره ملي بازي سازي سال 1392 و عنوان اول در Global Student GDC را در کارنامه خود داشت.

با داشتن تجربه بازي سازي وارد فضايي شديم که بسيار نو و خالي بود.تجربه اولين بازي وار سازي در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1393 با طراحي دو بازي وار شکل گرفت.پس از آن در کنگره ملي آموزش پزشکي 1394 با دانشگاه علوم پزشکي ايران وارد همکاري شد و با پروژه اي براي مرکز تحقيقات استراتژيک وزارت بهداشت شروع کرد و در 5 پروژه ديگر به صورت مشاوره و اجرا ادامه داشته است.همچنين از سال 1396 با دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز در 1 پروژه بزرگ در حال همکاري است.

موفقيت ها و تجربه ها

شرکت جهان بازي وار ساز تاکنون داراي بيش از چندين پروژه اعم از 6 مقاله ISI، 10 طرح پژوهشي، بيش از 5 پروژه بازي وارسازي علمي با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، ايران، اصفهان و پژوهشگاه مختلف بوده است. اين شرکت جزو اولين شرکت هاي بازي وار سازي در ايران است و تاکنون موفق به کسب موفقيت هايي در 4 جشنواره بازي سازي ملي و بين المللي، کنگره بين المللي آموزش پزشکي (AMEE2017) و 3 کنگره ملي در زمينه مجازي سازي و آموزش شده است.

شرکت جهان بازي وار ساز آماده است براي توليد و توزيع بازي، نرم افزار و ابزارهاي هدفمند براي بازي وارسازي، آموزش بازي وارسازي،پژوهش، مشاوره،سرمايه گذاري و خدمات فني-مهندسي با دانشگاه ها،ارگان ها و افراد حقيقي همکاري کند.